Novinky

Ďalšie byty v Mýtnej
Pred niekoľkými týždňami sme zahájili výstavbu druhého bytového domu v Mýtnej. Sme radi že sa obec po pozitívnych skúsenostiach s našou firmou rozhodla v spolupráci pokračovať.
» viac
Byty v Ini dokončené
V uplynulých týždňoch boli dokončené a skolaudované byty v obci Iňa. Okrem samotných bytov bola vybudovaná aj kompletná infraštruktúra, čistička odpadových vôd, systém na odvádzanie dažďových vôd, parkoviská a chodníky. Okrem iného bol dobudovaný distribučný rozvod NN potrebný pre pripojenie bytov do elektrickej siete. Všetky práce prebiehali v súlade s harmonogramom a v súčasnosti prebieha proces odovzdania bytov obci. Aktuálne fotografie nájdete v časti REFERENCIE.
» viac
» archív
vypracujeme vám cenovú kalkuláciu!
Náhodné referencie
  • Výstavba 45 rodinných domov v Sládkovičove
  • Rodinný dom v Ráztočne
  • Rodinný dom v Dubovom