Akcie

K jednému typovému domu resp. k individuálnej stavbe nad 80.000 € s DPH má zákazník nárok na jeden darček podľa vlastného výberu v hodnote do 1600 € podľa aktuálnej ponuky. V prípade realizácie hrubej stavby zákazník automaticky ako darček dostane digitánu kameru. Zákazníkovi bude darček podľa jeho výberu odovzdaný ku dňu odovzdania stavby za podmienky, že budú mať obe strany splnené svoje zmluvné povinnosti.