Rodinné domy

VÝSTAVBA - RODINNÉ DOMY

Firma HIPS sa výstavbou rodinných domov zaoberá od roku 2005. Väčšinu stavieb realizujeme ako hlavný dodávateľ stavby, na kľúč, mnohokrát vrátane vedľajších stavieb (spevnené plochy, prípojky IS, oplotenia, záhradné stavby), tak aby investor dostal výsledný produkt od jednej firmy a predišiel tým možným nedorozumeniam medzi dodávateľmi. 
Okrem novostavieb sme realizovali množstvo rekonštrukcií rodinných domov, mnohokrát počas doby výstavby obývaných, čo kládlo zvýšený dôraz na rýchlosť stavby a aj na čistotu a poriadok na stavenisku.

Pri samotnej stavbe, či už sa rozhodnete pre hrubú stavbu, holodom, alebo dom na kľúč, vieme vyhovieť každej požiadavke, nemáme striktne určené fázy výstavby, žiadne "balíčky". Len Vy sa rozhodnete, čo si od nás objednáte a čo zvládnete sami. Sme vyškolení stavební cenári a tak súčasťou cenovej ponuky od nás je profesionálny položkový rozpočet vytvorený v programe CENKROS, v ktorom sa dokáže orientovať Váš stavebný dozor, ale okrem toho aj podrobný popis plánovaných prác, aby sa v ponuke vedel orientovať aj laik.

Ak sa pre nás rozhodnete a stavba začne, pokojne to už nechajte na nás. Máme skúsenosti aj s naozaj neštandardnými realizáciami (ukážky takýchto realizácií si pozrite tu: Zakladanie stavby RD na nevhodnom podloží a Stavba rodinného domu s vnútorným bazénom). Zakladali sme stavby pod úrovňou spodnej vody, v neprístupnom teréne, na nestabilnom podloží. Realizovali sme jednoduché malé domčeky, ale aj rodinné vily s bazénom a súkromným welness. Mali sme klientov, ktorých zaujímal každý stavebný proces a s našimi pracovníkmi trávili na stavbe celé dni, ale aj takých, ktorí pracovali v zahraničí, odovzdali nám pozemok a projekt a prišli sa len nasťahovať do hotového domu, s dokončenou záhradou, bazénom, altánkom.
 Nie, nesnažíme sa za každú cenu všetky, aj naozaj špeciálne práce robiť vlastnými kapacitami, nerealizujeme bazénové technológie, ani záhrady. Nepúšťame sa do prác, na ktoré nemáme vzdelanie alebo kvalifikáciu. Na takéto práce máme sieť overených špecialistov, ktorých služby pri stavbách využívame. Máme ale skúsenosti na to, aby sme ich vedeli vybrať a ich prácu zastrešiť a odkontrolovať.

Chcete sa osobne presvedčiť o kvalite našich prác? Vážnym záujemcom ochotne poskytneme kontakty na našich súčasných aj predošlých zákazníkov.