Zakladanie stavby RD na nevhodnom podloží

vytlačiť

Zakladanie stavby RD na nevhodnom podloží

V procese projektovania stavby rodinného domu bolo zistené, že zakladanie stavby bude nutné realizovať na nevhodnom podloží. Bolo preto potrebné riešiť výmenu podložia, následné statické skúšky novozhotoveného podložia stavby a zakladanie samotného domu realizovať na železobetónovej doske.